Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille ja koko liitolle tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti Karstulan kunnassa
Yhdistyksestämme on edustus vanhusneuvostossa.

Alueellisesti Keski-Suomen piirin alueella
Keski-Suomen Kansallinen Senioripiiri on jäsenenä eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa ja oli vuonna 2021 puheenjohtajavuorossa. Se muodostuu kuudesta suurimmasta keskisuomalaisesta eläkeläisjärjestöstä. Neuvosto pitää säännöllistä yhteyttä muun muassa alueen kansanedustajiin.

Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry